Tallinn tahab Põhjaväila kasutada ajutise bussiparklana


BNS 15.01.2008

Tallinna linn tahab eelmisel nädalal valitsuse otsusega munitsipaalomandisse saadud Põhjaväila alust maad Ahtri tänava pikenduse all kasutada Hobujaama tänava arenduse ajal ajutise bussiparklana.

Linnavalitsus võib kolmapäevasel istungil otsustada volikokku saata eelnõu, mis kehtestab korra, kuidas Hobujaama tänava neli kinnistut üheks liidetake ning kuidas erafirma linnale bussi- ja autoparkla ehitab.

Hobujaama tänaval asuva busside seisuplatsi alused ühendatavad kinnistud Hobujaama 14 ja 14b kuuluvad Tallinna linnale, Hobujaama 12 ja 14a kuuluvad OÜ-le Palmgrupp, mille omanik on Krediidiinfo andmeil OÜ Elukool kaudu Janno Rokk.

Juhul kui linn detailplaneeringu kehtestab ja väljastab ehitusloa, peab äriühing maksimaalselt kolme aasta jooksul ehitama välja hoonetekompleksi, kus linn saaks esimesele korrusele umbes 7000-ruutmeetrise busside parkla ning esimesel maa-alusel korrusel 72-kohalise autoparkla.

Busside ajutine seisuplats võidakse viia Ahtri tänava pikendusele, praegu Statoilist Russalka poole jäävale hoonestatud alale, mille eelmise nädala valitsuse otsusega sai Tallinn enda omandisse. Maa-alale kavandatakse olulist tee-projekti Põhjaväila.

Eelnõu seletuskirja koostanud Tallinna maa-ameti juhataja kohusetäitja Alo Brandt ütles BNS-ile, et linn tahab Hobujaama detailplaneeringu kehtestamisel ehitus -loa väljastada võimalikult kiiresti.

"Näiteks kui sel aastal ehitusluba väljastatakse, siis me tahame kahe aasta jooksul bussid [terminali] tagasi saada. Kui mingil põhjusel arendus viibib, siis on olemas võimalus bussid ajutiselt Balti jaama juurde viia," rääkis Brandt.

Busside ajutise asfalteeritud seisuplatsi peaks kavandatava Põhjaväila alusele transpordimaale rajama Palmgrupp, kes peaks lammutama ka maa-alal paiknevad hooned.

Tallinna linnavalitsusel on valmis ka otsuse eelnõu lisa, mis sisaldab notariaalset kokkulepet linna ja Palmgrupi vahel kinnistute ühendamise, arendusega seotud küsimuste ning hoonete omandiõiguse kohta.

Notariaalaktist selgub samas, et kogu plaani tähtajad võivad edasi lükkuda, kui Ahtri tänava pikendusel või linnale kuuluvatel kinnistutel Hobujaama 14 ja 14b avastatakse mälestisi, kultuuriväärtusega leide või keskkonnareostust.

Hobujaama 14 ja 14b asuv busside seisuplats on Tallinna vanalinna muinsuskaitsevööndis, Tallinna vanalinna vaatesektoris ning 13.-16. sajandi asulakohal.

Kava järgi ehitaks OÜ Palmgrupp oma kuludega linnale bussiterminali ja parkla ning annaks selle linna kasutusse. Palmgrupp saaks õiguse ühendatud kinnistule ehitada lisaks kontoriruumidele ka hotelli.