Tallinn jätkab munitsipaalelamuehitust


Pressiteade 15.01.2008

Tallinna linnavalitusus moodustab ajutise komisjoni uute eluasemeprogrammide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Ajutise komisjoni esimeheks kinitatakse abilinnapea Eha Võrk, komisjoni koosseisu kuuluvad linnavolikogu esindajad ning Tallinna Elamumajandusameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Maa-ameti esindaja.

Lisaks kutsutakse komisjoni töös liikmena osalema Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Katrin Paadam ja OÜ Urban Management juhatuse liige Jaan Kurm.

Komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet. "Praegu veel kestva elamuehitusprogrammi peaeesmärgiks on sundüürnike probleemi lahendamine, sundüürnikud ei ole aga kaugeltki ainus turuhinnast soodsama hinnaga üürikorterit vajav vähese maksejõuga ühiskonnagrupp," põhjendas abilinnapea Eha Võrk uue eluasemeprogrammi vajalikkust. "Sellist elamispinda vajavad ka paljud noored pered ning tagasihoidliku sissetulekuga linnateenistujad ja paljude linna toimimiseks väga vajalike erialade esindajad, samuti iseseisvasse ellu astuvad lastekodukasvandikud" Viie aastaga sai linna abiga eluaseme üle 2000 sundüürnikupere, linnalt eluruumi taotlevate sundüürnike arv on kahanenud 2003. aasta rohkem kui 3500-lt 1475-le. Linnaeelarvest eraldati viie aasta jooksul elamuehituseks kokku 588,5 miljonit krooni, riik on toetanud Tallinna elamuehitust kokku 71 miljoni krooniga.

"Tänavu saab linnalt elamispinna veel 816 eluasemeprobleemi lahendamisel abi vajajat, enamik valmivatest munitsipaalkorteritest antakse sundüürnike kasutusse," ütles Võrk. "Valmib 136 korteriga munitsipaalmaja aadressil Erika tn 13a, lisaks saab linn avaliku ja erasektori koostöö tulemusena enda kasutusse 680 korterit Loopealse elurajoonis."

Alates 2002. aastal elamuehitusprogrammi "5000 eluaset Tallinnasse" käivitumisest on linn rajanud 1126 uut korterit ning neile lisaks üürile andnud 1641 juba varem linna omandis olnud asustamata eluruumi. Lisaks sellele sai ise oma eluasemeküsimuse lahendanud 1060 endist sundüürnikku linnalt kolimistoetust. Erasektor rajas selle aja jooksul juurde 8176 eluaset.