Pakkumises laopindadel on valmis vaid detailplaneering


Äripäev 14.01.2008

Laopindade pakkumine on küll märgatavalt suurenenud, kuid pakkumises olevad pinnad on siiski veel detailplaneeringu staadiumis. Ehitamist oleks võimalik alustada kohe, kui potentsiaalse üürnikuga on kokkulepe saavutatud.

Seega kulub pindade valmimiseks vähemalt aasta. Valminud laopindu on võimalik leida vähestes tööstusparkides, näiteks Jüri tehnopargis ja Terminalis 11.

Seega tuleks laopinna otsinguid alustada umbes kuus kuud enne reaalse vajaduse tekkimist. Sedasi on võimalik tutvuda projektidega, kus ehitustegevus ei ole jõudnud lõppfaasi.

Valdavalt on arendajad nõus kliendi spetsiifilisi erisoove ära kuulama ning võimalusel ehitusprotsessis kliendile vajalikke muudatusi tegema. Tavaliselt teevad suuremad ettevõtted oma plaane pikemalt ette ning seetõttu on neil ka valikuvõimalus suurem.

Kuna linnamaa on kallis, ei ole otstarbekas linna laopindasid ehitada. Samuti vaadatakse olemasolevad linnasisesed laopinnad kriitilise pilguga üle, kas ei oleks võimalik kasumlikumalt uus kasutusviis leida.

Valdavalt tekib linnas laopindade vakants juhul, kui ettevõte leiab, et parajasti üüritav pind on ebasobilik ning otsustab kolida sobivamale pinnale. Sellised vakantsi tekitavad laopinnad on valdavalt deformeerunud ning ülehinnatud. Soovitakse ka äritegevuseks sobivaid krunte. Trendiks on ostuhuvi üha väiksemate maatükkide vastu. Viimasel ajal otsitakse enim ca 2000 m2 suuruseid äritegevuseks sobivaid kinnistuid. Selline trend on tingitud nii kinnisvarahindade ja laenuraha kallinemisest kui ka ettevõtete enda tuleviku täpsemast planeerimisest. Eelistatud on Tallinna lähipiirkonnad, raadiusega kuni 15 km. Kaugemale kolimiseks on ettevõtetele määravaks tööjõu olemasolu piirkonnas. '