Maaomanik takistab Paide–Türi tee-ehitust


Äripäev 12.01.2008

Probleemid maaomanikega ja omavalitsuste üldplaneeringute venimine viisid maanteeameti otsuseni alustada tee-ehitust Paide ja Türi vahelisel teelõigul seal, kus võimalik.

Veel üleeile olid maanteeameti ja maavalitsuse esindajad teadmisel, et aasta algul väljakuulutatud Paide–Türi tee- ehitus jääb taas toppama, kirjutab Järva Teataja.

Põhja regionaalse maanteeameti direktori asetäitja Aivo Salumi selgitusel oli kavas teha valmis teelõik koos kergliiklusteega Paide ja Kirna vahel, kuid siis selgus, et Reopalusse kavandatud ringristmiku aluse maatüki omanikuga kokkuleppeni ei jõua.

"Projekt on olemas, raha on olemas, kuid me ei saa hakata võõrale maale ehitama," ütles ta.

Eilsel nõupidamisel kaalus maanteeameti juhtkond võimalust ehitust siiski alustada ja teha tööd valmis probleemse kohani Reopalus.

"Ehitame välja lõigu Kirnast Reopaluni ilma Reopalu ristmiku täislahenduseta, rajame ristmikule ajutised katteta kergliiklustee osad ja ülekäik jääb esialgu liiklussaarena," selgitas Salum.

Reopalu ringristmiku koos jalakäijate tunneliga ja Türi–Kirna lõigu lõpliku lahenduse saab teha pärast Väätsa ja Türi valla üldplaneeringute valmimist, mis annab võimaluse vajalikku maad sundvõõrandada.

Salumi ütlust mööda on Paide ja Türi vahelise tee remondiks plaanitud 100 miljonit krooni, millest 50 miljonit selleks aastaks.

Juhul, kui Paide–Türi vahel ehitada ei saa, tuleb raha suunata teisele teehoiukavas olevale objektile. Kui tööd taas edasi lükkuvad, võib tee edaspidi rahast üldse ilma jääda ning saada vaid uue katte kergliiklusteedeta, mis on praeguste probleemide osaline lahendus.

Salumi ütlust mööda ei saa maaomanikke selles süüdistada, kui nad püüavad läbirääkimistel saada endale paremaid tingimusi.