Tallinna Narva maantee 67 planeeringuvaidlus ei lahenenud


BNS 11.01.2008

Selle nädala kolmapäeval Harju maavalitsuses toimunud arutelul ei saavutanud osapooled Tallinna Narva maantee 67 kinnistu detailplaneeringuga seotud küsimustes taas üksmeelt.

Harju maavalitsuse pressiesindaja Kaarel Kose ütles BNS-ile, et kuna lahendust ei leitud, peab planeeringu kehtestamise osas otsuse tegema Harju maavanem. Kose sõnul ei ole otsuse tegemise orienteeruv aeg teada.

Tallinna linnavalitsus võttis eelmise aasta juuni lõpus vastu Narva maantee 67 kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette endise Kadrioru lõbustuspargina tuntud ala hoonestamise kuni viiekorruseliste korterelamutega.

Detailplaneering jagab 4,9 hektari suuruse ala 13 krundiks, kuhu kavandatakse viis kuni viiekorruselist korterelamut ning kuus kuni viiekorruselist äripindadega korterelamut.

2005. aasta suvel magusa mereäärse maatüki linnalt 251 miljoni krooniga ostnud Arco Investeeringute AS-ile peaks koos krundi ostuhinnaga kvartali rajamine maksma minema 1,8 miljardit krooni.

Ettevõte lootis sel aastal kvartali ehitus -töödega algust teha, kuid avaliku väljapaneku jooksul eelmise aasta juuli lõpust augusti alguseni laekus Tallinna kesklinna valitsusele kaks vastuväiteid sisaldavat pöördumist.

Protestijad olid Eesti Energia tütarfirma AS Põhivõrk ja üks eraisik.

AS Põhivõrk ei nõustunud kavandatava 110-kilovoldise Kadrioru alajaama ja sama pingega kaabelliini trassi planeeringust väljajätmise ja alajaamale asenduseks pakutava linnale kuuluvast Bensiini 9a ja riigi reservmaast moodustatava krundiga, kuna viimane olevat alajaama jaoks liiga väike.

Eraisikul oli pretensioone kinnistule rajatava kvartali hoonete kõrguse ja tüübi ning parklakohtade arvu ja haljastuse suhtes. Samuti nõudis ta linnalt kinnistule rajatavale hoonestusele kasutusloa andmisega viivitamist kuni Põhjaväila trassi valmimiseni.

Linna üldplaneering näeb Narva maantee 67 krundile ette Kadrioru tüüpi elamuid. Samas ei ole üldplaneeringu seletuskirjas ega kuskil mujal ametlikult täpsustatud, mida selline määratlus tähendab.

Kogu endise lõbustuspargi ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitsetsooni, see seab hoonetele kõrgusepiiranguks viis korrust.

Kuna Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala planeeringu järgi peab pool kogu krundist jääma haljastuse alla, säilib seal osaliselt praegune pargiala ning paljud väärtuslikud puud. Kavandatava elamukvartali ning Tallinna lahe vahelt hakkab tulevikus kulgema Põhjaväil. Eskiisi järgi tulevad osasse hoonetesse ka äripinnad ning kohvik.

Narva maantee 67 kinnistu detailplaneeringu koostas Arco Investeeringute tellimusel OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo.