Endisest paekarjäärist saab atraktiivne puhkeala


Pressiteade 11.01.2008

Pae karjääri ala hoonestusõiguse omandanud OÜ Constancia on asunud koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga alale detailplaneeringu koostamist ette valmistama.

"Kõigi eelduste kohaselt valmib varakevadeks detailplaneeringu lähteülesanne ja eskiis, peale selle avalikku väljapanekut saab linnavalitsus detailplaneringu algatada," ütles abilinnapea Taavi Aas. "Loodetavasti saab detailplaneering aasta lõpuks kehtestatud ning järgmise aasta varakevadel ala korrastamine alata."

Idee kohaselt kujuneb Pae puhkealast atraktiivne vaba aja veetmise ja sportimise paik. "Eesmärgiks on korrastada ala võimalikult kiiresti ja terviklikult," ütles Aas.

Linna omanduses olevale sotsiaalmaa sihtotstarbega, 32 5194 m² suurusele Võidujooksu tn 12/Pae tn 7A kinnistule hoonetusõiguse seadmiseks korraldati eelläbirääkimistega pakkumine, mille võitis OÜ Constancia.

Hoonestaja kohustub korrastama alal asuva veekogu ja selle kaldad ning ehitama kaldarajatised ja veekogu rajatised, sh paadisilla ja purskkaevud, kujundama veekogu ümber pargi (sh loodusliku nõlvaga amfiteater, skulptuuride pargi teed ja haljastus, laste mänguväljakud, spordiplatsid, paviljon, piknikukohad, kergliiklusteed ja haljastus), välja ehitama avalikult kasutatavad sõidu-, kergliiklus- ja kõnniteed koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega ning rajama büroohoone, kuhu saavad ruumid ka Lasnamäe linnaosa valitsus ja raamatukogu.

Ühtlasi saab hoonestaja võimaluse projekteerida ja ehitada alale korterelamud, milles on kokku kuni 56 816 m² suletud brutopinda. Hoonestusõiguse omandaja peab koostama detailplaneeringu, seejärel ehitised rajama ning avalikuks kasutamiseks ette nähtud hooned tasuta Tallinna linnale võõrandama.

"Linnavalitsus on seadnud eesmärgiks jäätmaad korrastada ja aktiivsesse kasutusse võtta. Lasnamäe endise paekarjääri ala kujundamine atraktiivseks puhke- ja elupiirkonnaks on üheks selle eesmärgi realiseerimise näiteks," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Lasnamäe on võrreldes teiste linnaosadega avalike parkide ja puhkealade rajamise osas vaselapse rollis," nentis Võrk. "Seetõttu on eriti rõõmustav tõdeda, et pikki aastaid söötis olnud jäätmaa muutub turvaliseks ja paeluvaks aktiivselt vaba aja veetmise kohaks."