Tartu toetab ühistuid jäätmemajade ehitusel


Pressiteade 11.01.2008

Tartu linnas asuvad kümne ja enama korteriga ühistud ja ühisused võivad taotleda endale jäätmemaja rajamiseks linnalt toetust.

"Linn soosib jäätmemajade rajamist, sest peale üldise linnapildi paranemise edendab see ka prügi liigiti kogumist," ütles linna keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Voolaid. Jäätmemaja rajamise töid toetatakse kuni 75% ulatuses tööde kogumaksumusest.

Tartu linn maksab jäätmemajade ehitamise toetust alates 2006. aastast, mille jooksul on toetatud 12 korteriühistut. 2008. aasta eelarves on toetuste tarbeks eraldatud 200 000 krooni.

Tänavu võetakse korteriühistutelt jäätmemajade rajamiseks toetusavaldusi vastu kuni 1. aprillini. Avaldus tuleb esitada Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonda (Raekoja plats 3, tuba 206).

Täpsem info toetuse taotlejale:

http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=6&page_id=3341