Valitsus toetas Klooga noortelaagri laiendamist


Pressiteade 10.01.2008

Valitsus otsustas keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva maaüksuse anda tasuta üle haridus- ja teadusministeeriumile, millega valitsus toetab Klooga noortelaagri laiendamist.

Haridus- ja teadusministeeriumile anti tasuta üle Harju maakonnas Keila vallas Kloogaranna külas asuva Laagri maaüksuse pindalaga 12 505 m². Maaüksuse sihtotstarve on sotsiaalmaa.

Laagri maaüksus piirneb Klooga Noortelaagri nimelise kinnistuga, mille valitsejaks on haridus- ja teadusministeerium ning volitatud asutuseks Eesti Noorsootöö Keskus.