Linnavalitsuse komisjon tagab väärtuslike puitasumite säilimise


Pressiteade 09.01.2008

Linnavalitsuse komisjon tagab väärtuslike puitasumite säilimise Tallinna linnavalitsus moodustas komisjoni, mille eesmärgiks on selgitada välja miljööväärtuslikel aladel asuvate lootusetult lagunenud ja ümbrusele ohtlike hoonete säilitamise otstarbekus.

Komisjoni esimeheks määratud abilinnapea Taavi Aasa sõnul on paljud miljööväärtuslikel aladel asuvad, kuid arhitektuurilist väärtust mitte omavad hooned lagunenud piirini, mil nende taastamine pole enam võimalik.

"Taolised majad on pidevaks ohuallikaks," ütles Aas. " Igal aastal toimub mahajäetud hoonetes kümneid põlenguid, millega kahjuks kaasnevad sageli ka inimohvrid. Miljööväärtuslikus tuumikalas asuv kasutuseta maja on ohuallikaks ka ümbritsevatele väärtuslikele kaitset väärivatele hoonetele."

"Hooned, mida pole võimalik taastada, tuleb lammutada, tagamaks väärtuslike hoonete turvalisus ning seeläbi miljööväärtusliku ala kui koosluse säilimine," ütles Aas.

Abilinnapea tõi näiteks mitu Kopli liinide tänaseks täielikult hävinud hoonet, mis on miljööväärtuslikul alal asuvaina säilitatavaiks tunnistatud.

"Komisjoni ülesandeks on luua võimalused miljööväärtuslike alade korrastamiseks," nentis Aas. "Praeguse olukorra jätkumine toob kaasa miljööväärtuslike alade devalveerumise säilitatava tervikliku elukeskkonnana ning pikemas perspektiivis Tallinna ainulaadsete puitasumite hävimise."