Tallinn võitis kohtuvaidluse Kakumäe arendajatega


BNS 08.01.2008

Kohus andis Tallinna linnale õiguse vaidluses kahe eraisikuga, kes soovisid Tallinnas Kakumäe poolsaare läänekalda ranna-alale hoonete ehitamiseks korduvalt detailplaneeringut algatada.

Tom Annikve ja Peep Siitam tegid kahepeale kokku linnale mitme aasta jooksul neli taotlust, et algatada Tallinnas Haabersti linnaosas Kakumäel kahe kinnistu detailplaneeringut.

Linn keeldus Liivaranna 15b ja Liivaranna 17 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamisest mullu veebruari lõpus. Seepeale esitasid mehed Tallinna halduskohtule kaebuse, kuid eelmisel reedel tehtud kohtuotsusest selgub, et halduskohus jättis meeste kaebuse täies ulatuses rahuldamata.

Kohus leidis, et linnal oli seaduslik õigus jätta detailplaneeing algatamata, sellest teatati korrektselt, linn kaalus asjaolusid ja huve ratsionaalselt ning samuti põhjendas õiguspäraselt langetatud otsust.

Mehed soovisid kokku ligi kahehektarilisele maa-alale rannaribal rajada hooneid ja kaldarajatist, mis oleks ehitatud kohati 30 meetri kaugusele merre. Linn viitas asjaolule, et rannast kuni 50 meetri kaugusele ulatuv ala on kõrghaljastatud, selle sihtotstarve on sotsiaalmaa ja üldmaa ning sinna ei ole üldplaneeringu järgi ette nähtud hoonestust.

Linn viitas asjaolule, et endise aiandusühistu Rand piirkonnas oli kaldaala ligi 50 aastat suletud ning uuselamute rajamine ning tarastus kitsendaks taas ligipääsu ranna haljaskoridorile. Linn nõustub asjaoluga, et kallast on vaja kaitsta, kuid mitte praegust rannajoont muutes ning merd täites.

Linn eelistab astangu looduslikku säilitamist, ehkki kohati toimub piirkonnas rannajoone taandumine kiirusega kuni üks meeter aastas. Kalda erosiooni uurimiseks on käimas vastavad uuringud.

Linna kohtusse kaevanud mehed väitsid, et linnal pole seaduslikku alust detailplaneeringu algatamisest keelduda ning toetasid algatamist omapoolse ümberkaudsete elanike küsitlusega viidates 1600 inimese poolthäälele.

Linn väitis, et tegemist oli sotsioloogilisi algtõdesid eirava küsitlusega, vastajad leiti Racca al Mare kaubanduskeskuse juures ning küsimused olid suunavad. Kohus leidis samuti, et küsitlus oli suunav ning ebateaduslik.

Kohtu hinnangul on linnal õigus avalikku huvi eraisikute huvist kõrgemale seada ning looduskaitselisi põhjendusi tuues planeeringu algatamisest keelduda.

Kohtuotsuse peale saavad kaebajad esitada apellatsiooni kuni 4. veebruarini.