Kuressaare torustike ehituse hankel osaleb kaheksa firmat


BNS 08.01.2008

AS-i Kuressaare Veevärk neljaks jaotatud suurhankele Kuressaare linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehituseks tegi pakkumise kaheksa firmat, kirjutab maakonnaleht Oma Saar.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust hõlmavale ühisveevärgi europrojekti neljaks jaotatud hanke esimese, teise ja kolmanda osa peale laekus seitse pakkumist ja neljanda osa peale neli pakkumist.

"Võrreldes aasta tagasi nurjunuks kuulutatud pakkumisega on tööde hind odavnenud 1,5 korda," ütles hankekomisjoni esimees Raivo Pedanik, kelle sõnul jääb miinimumpakkumiste kogusumma alla 60 miljoni krooni. Hankel osalevad ka Saaremaa firmad Tesman, Klotoid ja Arco Ehitus.

Hankepakkumiste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke esimene osa puudutab vee-, kanalisatsiooni- ja sademevetetorustike ehitust ning rekonstrueerimist Torni, Jõe, Kihelkonna, Lahe, Papli, Sepa, Suuresilla, Tallinna, Vallimaa, Tuule tänaval ning Unimäe veetöötlusjaamas.

Hanke teine osa hõlmab torustike ehitust Pihtla, Pika, Smuuli, Aia, Hariduse, Karl Ojasoo, Kevade, Rohu, Rootsi, Kohtu, Põhja, Tolli, Tuule ja Väljaku tänaval.

Kolmanda hankeosa raames läheb trassiehitus lahti Komandandi, Kalevi, Kõveral, Garnisoni, Raja, Suur-Põllu, Talve, Talve põik, Tolli põik, Töökoja, Vaiksel, Veski ja Vete tänaval.

Neljas osa puudutab kokku 24 siibrikaevu rekonstrueerimist ning viie monitooringukaevu paigaldamist vooluhulga ning rõhu automaatseks mõõtmiseks Kuressaare linna veevõrgus, orienteeruvalt 31 meetri ulatuses veetorustiku rekonstrueerimist ja ehitamist üle Põduste jõe.

Kokku on hanke käigus kavas ehitada 5,9 kilomeetrit veetorustikke, 5,7 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke ja 3,5 kilomeetrit sadeveetorustikke. Samuti rekonstrueerib linn 3,2 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke ja 460 meetrit sadeveetorustikke.

Survekanalisatsioonitorustikku plaanib linn ehitada 1,8 kilomeetri ulatus ja rekonstrueerida 1,6 kilomeetri ulatuses. Lisaks paigaldab linn hankega kolm reoveepumplat ja kaks õlipüüdurit.

Hanketööde kestuseks on tingimuste järgi 540 päeva ehk ligi 18 kuud.

Hanget rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuressaare linn.

AS-i Kuressaare Veevärk enamusosalus kuulub Kuressaare linnale.