Tallinna Ülemiste ristmiku maaomanikud küsivad 157 miljonit


BNS 08.01.2008

allinn alustas Ülemiste liiklussõlme rajamiseks vajaliku maa ostuks läbirääkimisi, nelja eeldatavalt kõige kallima maatüki omanikest kolm küsivad kokku 157 miljonit krooni linna pakutud 54 miljoni asemel.

Ühtekokku puudutab liiklussõlme väljaehitamiseks maa väljaostmine 16 krunti, millest mõned tuleb linnal omandada tervikuna, osast aga vaid paarsada ruutmeetrit, kirjutab ajaleht Postimees.

Aadressil Filtri tee 9a asuva neljakorruselise AS-i Kemivesi hoone ja 4500-ruutmeetrise krundi eest pakkus linn firmale 12,9 miljonit krooni. Kemivesi märkis oma kirjas linnale, et kolimise korral tuleks neil tööle panna uus tehas, mille ehitamise ja käivitamise kulud on 62 miljonit krooni.

Veepuhastuskemikaale tootva Kemivesi tegevdirektor Tarmo Siir ei soovinud kommenteerida läbirääkimisi, kuid firmal pole plaanis oma tegevust lõpetada. "Mingisugusele kokkuleppele peame linnaga jõudma, sest meie nägemuses pole siin tegemist lihtsalt kinnisvara müügiga, vaid ka meie äritegevus satub löögi alla."

Tartu maantee 88 ja 88a kinnistute omanikule osaühingule Ehmo pakkus linn 22,73 miljonit krooni, kuid firma soovib hüvitist saada 51,2 miljonit krooni. Tartu maantee 86a maatüki omanikule osaühingule Solfer Trade pakub linn 18,1 miljonit krooni, ettevõte aga tahab 43,9 miljonit.

Filtri tee 9 ja 16 krunte kasutavale Orbonale pakub linn 15,15 miljonit krooni, firma pole oma soovi veel teada andnud.

Tallinna maa-ameti juhataja Alo Brandt ütles, et nelja firmaga alustati läbirääkimisi esimesena, sest nende kruntide omandamine tõotab kujuneda kõige kallimaks.

Nelja ettevõtte krundid ja hooned jäävad ette Peterburi tee pikendusele või seda Järvevana teega ühendavale viaduktile.

Brandti sõnul loodab maa-amet, et neil õnnestub veel tänavu sõlmida kõigi maaomanikega kokkulepped teedeehituseks vajalike maade omandamiseks. "Kui ei saa kokkuleppele, siis tuleb loomulikult alustada sundvõõrandamist," lisas ta.

Brandt märkis, et eriti keeruliseks võivad kujuneda läbirääkimiseks AS-iga Kemivesi ning linnal võib tekkida kohustus hüvitada töötava tehase kinnipanemisest tekkiv kahju.

Tallinna linna poolt kinnitatud Ülemiste liiklussõlme eelistatud projektlahendus hõlmab Peterburi tee ja Järvevana tee ühendustee lahendamist, Odra tänava ühendamist Filtri tee kaudu uue planeeritava teega, Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee kokkuviimist ning arvestamist perspektiivse Laagna tee ühendusega.

Ülemiste ristmiku liiklussõlme ümber- ehitus maksab mais majandusministeeriumile tehtud taotluse järgi hinnanguliselt 1,63 miljardit krooni.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistöödega on plaanis alustada 2009. aasta kevadel.