Tallinn allkirjastab vee- ja kanalisatsiooniehitiste täpsustatud kava


Pressiteade 08.01.2008

Homsel linnavalitsuse istungil antakse heakskiit ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, samuti sadevete kanalisatsiooni ning tuletõrjehüdrentide võrkude ehitamise kava lisalepingule ja antakse linnapea Edgar Savisaarele volitused lisalepingu allkirjastamiseks.

"Võrkude laiendamise kava lisalepingus sätestatakse loetelu kinnistutest ja kruntidest, millistele luuakse liitumisvõimalus ning liitumisvõimaluse loomise tähtajad ühisveevärgi- ja kanalistsiooniga 2008. aastast kuni 31. märtsini 2011," selgitas kommunaalvaldkonna abilinnapea Deniss Boroditš.

Lisalepingus on sätestatud võrkude laiendamise kava piirkondades, kus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid ja mille ehitus -luba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.Tehtavad tööd on lisalepingus välja toodud arenduspiirkondade, tänavate ning arvestuslike meetrite kaupa.