Valmisid Viljandi ja Võru renoveeritud kohtumajad


BNS 07.01.2008

Justiitsministeerium ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) avavad kolmapäeval Tartu maakohtu Võru ja Viljandi kohtu renoveeritud hooned.

Võru kohtumaja rekonstrueerimistööd algasid mullu aprillis ning selle kogumaksumus oli 12,7 miljonit krooni. Ehituse käigus paigaldati uus ventilatsioonisüsteem ning vahetati välja kütte-, elektri- ja valvesignalisatsioonisüsteem.

Viljandi kohtumaja hakati rekonstrueerima möödunud aasta märtsis ning tööde kogumaksumus oli 24,9 miljonit krooni. Renoveeriti aknad ja fassaad, paigaldati uus ventilatsiooni-, elektri-, arvuti- ja valvesignalisatsioonisüsteem ning värskendati siseviimistlust.

Lisaks hoonetele uuendati kõik kinnistutel olevad teed, platsid, haljastus ja piirdeaiad. Mõlema ajaloolise kohtuhoone renoveerimisel arvestati muinsuskaitse eritingimustega.

Justiitsministeeriumi kantsleri Margus Sarapuu sõnul on Võru ja Viljandi kohtumaja renoveerimine justiitsministeeriumile ja tema partnerile RKAS-ile tähelepanuväärne sündmus. "Oleme justiitsministeeriumi renoveerimisprogrammis nüüd Tartu maakohtu piirkonna kõik renoveerimist vajanud kohtumajad korda teinud. Nüüd on vaja veel ehitada uus kohtumaja Jõgevale," märkis Sarapuu.

Renoveeritud hoonete ja ruumidega on rahul ka kohtumajade juhid. Viljandi kohtumaja juht Toomas Lillsaar pidas oluliseks, et Viljandi ajaloolist järjepidevust kandvas ja arhitektuuriliselt väärtuslikus kohtumajas on renoveerides ruumide ja kommunikatsioonide funktsionaalsus ajakohastatud.

Võru kohtumaja juht Vambola Olli kiidab paranenud töötingimusi. "Remont andis töötajatele tervislikumad ja paremad töötingimused," sõnas Olli.

Justiitsminister Rein Lang ja RKAS-i juhatuse esimees Jaak Saarniit allkirjastasid juba mullu 14. juunil investeerimislepingu, mille alusel renoveeritakse RKAS-i abiga lähiaastatel ligikaudu 29.000 ruutmeetrit justiitsministeeriumi valitsemisala asutuste kasutatavast üüripinnast.

Kokkuleppe järgi renoveeritakse RKAS-ile kuuluvad ning justiitsministeeriumi kasutuses olevad vangla-, kohtu- ja büroohooned või ehitatakse uued hooned, et tagada ministeeriumile nõuetekohased tööruumid.

Praegu on töös veel neli suurt investeeringut. Rapla kohtuhoone valmib märtsi lõpus, Pärnu Rüütli tänava kohtumaja juunis ning Rakvere kohtumaja ja Tallinna riigiprokuratuuri hoone valmivad septembris.