Kõige pessimistlikumad on ehitusmaterjalide tootjad ja puidutöösturid


Äripäev 07.01.2008

Ettevõtete hinnangud turuolukorrale ning nende nägemus lähiaja arengute suhtes on muutunud aasta lõpus veelgi pessimistlikumaks. Negatiivseim nägemus püsib endiselt ehitusmaterjalide tootjatel ning puidutööstuses.

Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt leidis peaaegu iga neljas küsitletud ettevõtja, et tellimusi oli tavalisest vähem. Ettevõtete kindlustunne on üldiselt aasta lõpus langenud (paar viimast aastat välja arvatud), kuid 2007. aasta lõpus olid meeleolud tavapärasest siiski veidi tagasihoidlikumad, teatas majandusministeerium.

Ettevõtete kindlustunde vähenemist võib täheldada mitmetes tööstusharudes, negatiivseim nägemus püsib endiselt ehitus -materjalide tootjatel ning puidutööstuses.