Lasnamäe Tööstuspargi II etapp saab hoo sisse


Pressiteade 30.11.2007

Järgmisel aastal jätkab linn Lasnamäe Tööstuspargi Betooni tänava projekti arendamist . Koostatakse tehnilise infrastuktuuri projekt ning aasta II pooles valmivad vajalikud trassid ja rajatakse haljastus.

Sel sügisel kehtestas Tallinna linnavalitsus Betooni 6a ja 6b kinnistute detailplaneeringud, kuhu laieneb ka linnale kuuluv Lasnamäe Tööstuspark.

Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul näeb detailplaneering ette linna omandis oleva Betooni 6b hoonestamata kinnistu äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks jagamise, mis annab väikeettevõtetele võimaluse selles piirkonnas äri- ja tootmistegevust arendada. "Kolme aastaga oleme suutnud Lasnamäe tööstuspargi esimeses etapis püstitatud eesmärgid ellu viia, rajades sinna infrastruktuuri ja esimesed firmadki juba tegutsevad. Oleme arvestanud, et hiljemalt 2008. aasta lõpuks peaks olema tööstuspargi II etapp täielikult välja arendatud ning esimesed tööstusettevõtted saavad alustada ehitus -tegevust ," märkis Mutli.

Kinnistute Betooni 6a ja 6b detailplaneeringuga jagatakse Tallinna linnale kuuluv kinnistu Betooni 6b neljaks transpordimaa kinnistuks, kuhu ehitatakse uus Sarruse tänav ja AS Sebe linnabusside parklad, ning kuueks äri- ja tootmismaa kinnistuks suurusega 2500 m² ehitusaluse pinnaga 1000m², kuhu laieneb Lasnamäe Tööstuspark. Ehitusega on plaanis alustada 2008 a. kevadel ja objekt peaks koos kommunikatsioonidega valmis olema 2008 aasta sügiseks.

Abilinnapea Mutli märkis, et ettevõtete huvi äri-ja tootmismaakruntide jätkuvalt väga suur, sest tootmishoonete asukoht on nii ettevõtjatele kui ka töötajatele väga oluline. "Tööstuspark on ideaalne vahend ettevõtluskeskkonna soodustamiseks ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks, kuna infrastruktuur ja sellele lisaks heal tasemel avalikud teenused on linna poolt eelnevalt juba välja arendatud, millega kaasneb stabiiline ja pikaajaline arenguprogramm," lisas Mutli.

Üks tuntumaid Lasnamäe tööstusparki kolinud ettevõtteid on AS Baltika. Lisaks AS Baltikale on Lasnamäe tööstuspargis näiteks AS Tallinna Farmaatsiatehas, AS Otto Bock Estonia, OÜ Logistika + ja Tallinna Elektrotehnikatehas.

Lasnamäe Tööstuspargi otsustas asutada Tallinna linnavolikogu 2004. aasta kevadel. Äriühingu põhiülesanne on Lasnamäe tööstuspargi infrastruktuuri rajamine ja kruntide võõrandamine tootmis- ja äriettevõtetele. Kinnistute müügist ja kinnistutele hoonestusõiguse seadmisest saadud rahaga finantseerib Lasnamäe Tööstuspark tööstuspargi infrastruktuuri rajamist.