Tallinn saab täielikult kanaliseeritud 2011 aastal


Pressiteade 30.11.2007

Tallinna linnapea Edgar Savisaar, AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Roch Chéroux ning suurinvestor United Utilities esindaja Bob Gallienne allkirjastasid täna Teenuslepingu muudatused, mis võimaldavad oluliselt kiirendada Tallinna veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamist ning tagavad kanaliseerimise linnavalitsuse poolt kinnitatud Tallinna ÜVK arenduskava raames 2011. aasta märtsi lõpuks.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul võeti eilsel Tallinna Linnavolikogu istungil vastu paljude Tallinna linnaelanike jaoks elutähtis otsus, mille eesmärgiks on seatud kogu linna veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamine aastaks 2011.

"Tallinn saab olema eeskujuks kõigile Eestimaa omavalitsustele, kes täidab ühena esimestest ilma riigi ja Euroopa Liidu poolse abita Euroopa Liidu Asulareovee direktiivi nõude, mille täitmise Eesti Vabariik on võtnud oma kohustuseks. Mul on hea meel, et saame juba täna anda positiivse vastuse sadadele laekunud murekirjadele Mähe, Nõmme, Kakumäe, Pirita ja paljude teiste piirkondade elanikelt. Väga oluline siinjuures on asjaolu, et Tallinna elanik ei pea arenduskulude eest täiendavalt midagi maksma," ütles Savisaar lepingu allkirjastamisel.

Tallinna linn ja vee-ettevõte leppisid kokku, et investeeringute koefitsient fikseeritakse aastateks 2008-2010 vastavalt kehtivale Teenuslepingule ning aastatel 2011 kuni 2020 jääb see 0% peale. Seega ei toimuks 2011 kuni 2020 reaaltariifi tõusu, kuna veehinda korrigeeritakse ainult tarbijahinnaindeksi võrra.

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele tuleb varemasustatud alade kanaliseerimiskulud katta tariifidest saadavast tulust.

Muudatuste kohaselt lisandub AS Tallinna Vesi arvetele alates märtsist 2008 arenduskomponent. Kuna arenduskomponendi kompenseerib täielikult Tallinna linn, ei too see endaga klientide ja lõpptarbija jaoks hinnatõusu.

ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Roch Chéroux rõhutas, et klientide ja lõpptarbijate jaoks tariifi osas sisulisi muutusi ei kaasne ning lisaks veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamisele jätkab ettevõte investeerimist veekvaliteeti, keskkonnahoidu ja kliendirahulolu suurendamisse. "Teenuslepingu muudatus toob endaga kaasa suurema operatiivsuse, kuna ettevõte ei pea enam igal aastal eraldi ehitus -kava linnas kinnitama. See võimaldab meil hankeid planeerida senisest paindlikumalt, luua terviklik hankekava järgnevaks kolmeks aastaks," selgitas Chéroux.

Tallinna ÜVK arenduskava põhjal koostatud veevarustuse- ja kanalisatsioonivõrgu projekti kogumaksumus on 1,4 miljardit krooni koos käibemaksuga ning ettevõtte võtab kohustuse see ellu viia 2011. aasta märtsiks.