Jätkub kultuuriehituste laialdane renoveerimine


Pressiteade 29.11.2007

Järgmisel aastal jätkub pealinnas ulatuslik kultuuriehituste renoveerimine, jätkatakse Lauluväljaku arendamist, lõpule jõuab Lindakivi kultuurikeskuse renoveerimine ja valmib Loomaaia elevandimaja.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul näitab kultuuripealinnaks valmistumist ka järgmise aasta kultuurivaldkonna investeeringute eelarve, mis on 203 miljonit krooni. "Sellist investeeringute mahtu kultuurivaldkonda pole olnud aastaid," ütles Jäppinen.

Järgmisel aastal kavatseb linn lõpetada Lauluväljaku laulukaare aluste ruumide rekonstrueerimistööd, ettevalmistamisel on ka uue riigihanke väljakuulutamine, et rekonstrueerida raadio- ja tuletorn, teostada välisfassaadi soojustus ning kavas on vundamendi hüdroisolatsiooni ja lauluklaare kõlalaua remont. Selleks näeb järgmise aasta linnaeelarve ette 20 miljonit krooni.

Ehitus -tööd jätkuvad ka Salme Kultuurikeskuses, milleks nähakse ette 12 miljonit krooni ja Vene Kultuurikeskuse saali rekonstrueerimistöödeks on kavandatud 38 miljonit krooni. Lõplikult renoveeritakse Lindakivi kultuurikeskus, milleks on 2008. aasta linnaeelarves ette nähtud kuus miljonit krooni. Kopli raamatukogu rekonstrueerimiseks on planeeritud 14 miljonit krooni ja Sõle raamatukogu välisfassaadi remondiks ja üldehitustööde teostamiseks kolm miljonit krooni.

2008. aastal jõuavad lõpule ka loomaaia elevandimaja ehitustööd, milleks investeeritakse 19,7 miljonit krooni. Tallinna Loomaaeda külastab aastas üle 336 000 inimese. Tallinna Loomaaia kogu territooriumi kaasaegsel tehnilisel tasemel hõlvamine ja EU normatiividele vastava loomapidamistingimuste loomine nõuab järgneva nelja aasta jooksul üle 380 miljoni krooni investeeringuid. Perioodil 2000-2008 on linn investeerinud Loomaaeda 108,4 miljonit krooni, riik aga on samal perioodil andnud investeeringuteks toetust 31,7 miljonit krooni.