Eluasemeprogrammi täitmine jõuab lõpule


Pressiteade 28.11.2007

Tallinna 2008. aasta eelarve eelnõus on elamuehituskulude katteks ette nähtud 163,5 miljonit krooni, mille eest rajatakse Loopealse asumisse infrastruktuur ning ehitatakse lõpuni Erika tn 13a munitsipaalelamu.

"Seega on elamuehitusprogrammi "5000 eluaset Tallinna" täitmine lõpusirgel," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Sundüürnike probleemi lahendamine on üks linnavalitsuse prioriteete. Seisame selle eest, et tagada abivajajatele inimväärsed elutingimused ja lahendada sundüürnike eluaseme küsimus."

Järgmisel aastal valmib Koplis 136 korteriga munitsipaalelamu ning Lasnamäele Loopealse asumisse avaliku ja erasektori koostöös kerkivast elamukvartalist saavad abivajajad enda kasutusse 680 korterit.

Lisaks sellele on plaanis eraldada 20 miljonit krooni Männikule praeguse kodutute varjupaiga asemele sotsiaalmajutuskeskuse projekteerimiseks ja ehituseks.

Elamuehitusprogrammi käivitumisest alates on linn lahendanud kokku 3826 leibkonna eluasemeprobleemi. Linnalt eluruumi taotlevate sundüürnike arv on elamuehitusprogrammi tulemusena nüüdseks kahanenud 2003. aasta rohkem kui 3500-lt 1475-le. Paralleelselt sundüürnikega on tulnud lahendada ka riigi poolt võõrandatud ühiselamute umbes 300 üürniku eluasemeküsimus.

Võrgu sõnul kuulub Tallinnas avalikule sektorile vaid umbes kolm protsenti elamufondist, paljudes arenenud riikides aga 15-20%. "Seega ei ole munitsipaalelamufondi loomine midagi taunitavat vaid igas arenenud linnas enesest mõistetav nähtus," rõhutas Võrk. "Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on ka sotsiaalsete probleemide lahendamine ning munitsipaalkorterite rajamine ongi üks selle ülesande täitmise väljundeid."

Koplisse aadressile Erika tn 13a kerkivasse munitsipaalelamusse on lisaks 136 korterile kavandatud ka päevakeskuse ruumid. Uue munitsipaalelamu rajamine läheb maksma 143,1 miljonit krooni, selle hinna sisse on arvestatud ka krundile parkimisplatside, mänguväljakute, kergliiklusteede ja haljastuse rajamine. Ehitus algas augustis, elamu valmib järgmise aasta novembriks. Tallinna Linnavolikogu kehtestas 18. aprillil 2002. aastal sundüürnike probleemi lahendamiseks elamuehitusprogrammi "5000 eluaset Tallinnasse". Alates 2000. aastast on Tallinna kerkinud 23 munitsipaalelamut.