AS Belta kavandab Lasnamäele korterelamuid ja ärihoonet


BNS 27.11.2007

AS Belta taotlusel plaanib Tallinna linnavalitsus algatada Lasnamäel Uuslinna tänav 9 asuva kinnistu detailplaneeringu, kuhu kavandatakse korterelamuid ja ärihoonet.

Planeeritava maa-ala suurus on 1,3 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Uuslinna tänav 9 kinnistu osaline sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine neljaks krundiks - üheks elamumaa, üheks ärimaa ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega maaüksuseks.

Planeeringuga määrab linn moodustatavale elamumaa sihotstarbega krundile ehitusõiguse nelja kuni 5-korruselise maa-aluse parklakorrusega korterelamu ehitamiseks. Elamutesse kavandatakse kokku 60 korterit.

Moodustatava ärimaa sihtotstarbega krunt on kavas liita külgneva reformimata riigimaaga ning olemasolevale 4-korruselisele hoonele annab planeering täiendava ehitus -õiguse kuni 6-korruselise ärihoone püstitamiseks.

Praegu on maa-ala on hoonestatud 1- kuni 4-korruseliste teenindus- ja toitlustusettevõtetega ning klubihoonega, mis on plaanis tulevikus lammutada.