Põlva Vesi otsib Emajõe-Võhandu veeprojektide teostajaid


BNS 26.11.2007

AS Põlva Vesi on välja kuulutanud mitu riigihanget Põlvamaal Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti teostamiseks.

Põlva linnas ja Põlva vallas peab hanke võitja projekteerima ja ehitama enam kui 13 kilomeetrit joogivee torustikke ja 14,8 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Ehitustööde kavandatav algus on järgmise aasta jaanuari lõpus ning valmimistähtaeg 2009. aasta juuni.

Räpina vallas peab hanke võitja projekteerima ja ehitama ligi 10 kilomeetrit veetorustikke ning 10,2 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Ehitustööd peaksid algama samuti tuleva aasta jaanuaris ning lõppema detsembris.

Ahja vallas tuleb projekteerida ja ehitada 2,5 kilomeetrit veetorustikke ja veidi üle kahe kilomeetri kanalisatsioonitorustikke. Lisaks tuleb ehitada uus puurkaev ja pumpla.

Järgmise aasta jaanuaris algavad ehitus -tööd peaksid hanketeate kohaselt valmima novembris.

Hanked on jaotatud erinevateks osadeks ning pakkumisi võib esitada ka osade kaupa. Pakkumisi ootab Põlva Vesi kõigi hangete puhul 10. detsembriks.

Veefirma veebilehe teatel on Emajõe- ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti eesmärgiks alal paiknevate asumite elanike varustamine ühisveevärgiga ja kanalisatsioonisüsteemiga ühendamine.

2004. aastal sõlmisid Põlva linnavalitsus, Põlva, Räpina ja Ahja vald lepingu projekti teostamiseks, mille hinnanguline maksumus on üle 150 miljoni krooni. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.