Alvarelli tahab Pärnu mudaravila projekti müüa NCC-le


BNS 26.11.2007

Pärnu mudaravila hoonestusõiguse praegune omanik OÜ Alvarelli Invest tahab mudaravila hoonestusõiguse müüa NCC Ehitusele ning küsis selleks Pärnu linnavalitsuse nõusolekut.

Pärnu linnavalitus andis esmaspäeval tehingu toimumiseks nõusoleku tingimusel, et hoonestusõiguse omandaja täidab Pärnu linna ja Alvarelli Investi vahel kokku lepitud tingimused. Linn lubas samas ka mudaravila kinnistu hoonestusõiguse koormamist hüpoteegiga kuni 75 miljonit krooni.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Tiina Niin ütles BNS-ile, et linnale pole müügisummat avaldatud. "Tehingut veel tehtud pole, praegu tegelevad osapooled vajalike nõusolekute saamisega," märkis Niin.

Pärnu linnavalitsus kinnitas Pärnus Ranna puiestee 1 asuva mudaravila kinnistu arendajaks Andres Tiigile kuuluva OÜ Alvarelli Invest septembri alguses. Firma oli Pärnu linna avalikul enampakkumisel ainus osaleja. Ettevõte pakkus 50-aastase hoonestusõigusõiguse eest 42,1 miljonit krooni.

Hoonestusõiguse omanik peab linna tingimuste kohaselt restaureerima kultuurimälestiseks tunnistatud vana mudaravila hoone hiljemalt 2009. aasta 1. maiks ja peab rajama 2009. aasta lõpuks mudaravilale mere poole juurdeehituse.

Detailplaneeringu järgi võib kahekorruselise juurdeehitise kõrguseks olla kuni 12 meetrit.

Hiljuti seadis Pärnu linnavalitsus mudaravila kõrval asuvale Ranna puiestee 1b kinnistule reaalservituudi, mille tingimuste kohaselt maksab mudaravila arendaja linnale 360.000 krooni aastas õiguse eest ehitada krundile 100-kohaline autoparkla mudaravila parkimise korraldamiseks.

Ranna puiestee 1b kinnistul asub praegu umbes 30-kohaline parkla, kõnniteed ja kõrghaljastus. 100-kohalisest parklast jääks avalikuks kasutamiseks 40 ja ülejäänud 60 kohta oleks mudaravila opereerida.

Parkla laiendamise täpne kava selgub detailplaneeringuga.