Pärnu linn hakkab Vana-Sauga sadamaala välja ehitama


BNS 23.11.2007

Pärnu linnavalitsus paneb avalikule väljapanekule Vana-Sauga sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (KSH).

Tinter-Projekt OÜ koostatud planeering näeb ette Sauga jõe vasakkalda avamise linnakodanikele ja jõe rohekoridori korrastamise, säilitades sildumisrajatiste kasutusvõimaluse, selgub ametlikest teadaannetest.

Jõe kaldale tulevad kindlustusrajatised.

Planeeringuga määrab linn hoonestusprintsiibid, ehitus -õiguse ja arhitektuursed tingimused, planeerib kommunikatsioonid, haljastuse ja heakorra, paneb paika liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted ning olemasoleva kai ja selle juurde kuuluva väikeujuvvahendite randumisala ulatuse.

Vana-Sauga sadamaala detailplaneeringu KSH programmi avaliku väljapanekuga saab tutvuda Pärnu linna koduleheküljel http://www.parnu.ee ja Pärnu linnavalitsuses 26. novembrist 10. detsembrini.

Programmile saab arvamusi, ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult 10. detsembrini.

KSH programmi avalik arutelu toimub 11. detsembril Pärnu linnavalitsuses.