Tartu toetab keemiahoone veevärgi ehitust nelja miljoniga


BNS 22.11.2007

Tartu volikogu toetas Tallinna linnavalitsuse plaani kaasfinantseerida Tartu Ülikooli uue keemiahoone sademevee- ja olmekanalisatsiooni väljaehitamist 40 protsendi ulatuses kokku kuni nelja miljoni krooniga.

Volikogu otsuse eelnõu õiendi kohaselt tuleb rajatav torustik uuest keemiahoonest piki Ravila tänavat kuni Viljandi maantee kollektorini ning sademeveekanalisatsioon Lunini tänavast Ravila tänavani.

Õiendi järgi lahendatakse antud projektiga kanaliseerimisprobleemid kogu linnaosa jaoks ning rajatavad torustikud on ettevalmistuseks ka uutele liitujatele antud linnaosas.