Muudatused Pärnu city-ala arhitektuurivõistluse tingimustes


Pressiteade 22.11.2007

Pärnu Linnavalitsus korraldab koostöös OÜ-ga Aida Partnerid ideelahenduste võistluse Aida ja Põhja tänavate ehitamiseks. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 21. detsember 2007.

Korraldajad on otsustanud suurendada preemiafondi. Igale kutsutud osavõtjale on tasuks ettenähtud 100 000 krooni. Ülejäänud osavõtjatele on planeeritud I preemia 100 000 krooni. Lisandusid II preemia 75 000 krooni ja III preemia 50 000 krooni. Preemiad makstakse välja ühe kuu jooksul pärast võistluse tulemuste avalikustamist.

Olemasolevatele konkursimaterjalidele on lisandunud geodeetiline alusplaan Aida tänavast ning lähipäevil tulevad veel vaated ehitatavatest ja projekteeritavatest hoonetest. Lisamaterjalid pannakse üles Pärnu Linnavalitsuse kodulehele http://www.parnu.ee/

Töid hindab žürii koosseisus Toomas Õunap, Ragnar Kõgel, Aare Parts, Aavo Ruut, Olav Avarsalu, Karri Tiigisoon, Toomas Paaver, Rene Vallner, Toivo Tammik ja varuliige Tiit Sild. Esimees on Rein Kõgel ja sekretär Kalle Lasn.

Korraldajad organiseerivad pärast võistluse lõppemist töödest avaliku näituse, mille täpne asukoht ja kestus teatatakse meedias võidutööde ja autorite avalikustamisel hiljemalt 27. detsembril 2007.