Rakvere ja Tapa plaanivad eritasandilisi raudteeülesõite


BNS 22.11.2007

Nii Rakvere linnavalitsus kui Tapa vallavalitsus teatasid neljapäeval päevalehtedes plaanidest ehitada linnadesse uued eritasandilised raudteeülesõidud.

Rakvere linnavalitsus kavatseb ühendada eritasandilise raudteeülesõidukohaga Arkna tee ja Kauba tänava. Tapa vallavalitsus plaanib eritasandilise ülesõidukohaga ühendada Ambla maantee ja Valgajõe puiestee.

Linnade teatel on eritasandiliste ülesõidukohtade eesmärgiks ohutuse suurendamine ja raudtee läbilaskevõime suurendamine ülesõidu kohal, negatiivsete keskkonnamõjude vähenemine ning efektiivse ja jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamine.

Mõlemad linnad teatasid neljapäeval ülesõidukohtade eelprojekti keskkonnamõjude hindamise (KMH) algatamisest, KMH programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust, avalikust arutelust ja eelprojekti eskiislahenduste tutvustusest.

Nii Rakvere kui Tapa ülesõitude projekteerijaks on konsortsium Teede Tehnokeskuse AS ja Venemaa sillaehitusfirma AAS "Transmost." Mõlema linna projektide puhul on KMH eksperdiks AS Kobras.

KMH programmide avalik väljapanek toimub mõlemas linnas 26. novembrist 10. detsembrini. Ülesõidukohtade KMH programmide ja eelprojekti eskiislahenduste kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid vastavalt Rakvere linnavalitsusse kui Tapa vallavalitsusse esitda 10. detsembrini.

Programmide ja eskiislahenduste avalik arutelu Rakvere ülesõidu asjus toimub Rakvere linnavalitsuses 11. detsembril ja Tapa ülesõidu asjus Tapa vallavalitsuses 12. detsembril.