Tartu algatab raudteeülesõitude keskkonnamõjude hindamise


BNS 20.11.2007

Tartu linnavalitsus algatab Aardla ja Betooni tänavate eritasandiliste raudteeülesõitude ehitusprojektide keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

KMH programm selgitab, kas Aardla ja Betooni raudteeülesõitude projektid on keskkonna seisukohalt mõistlikum lahendada tunneli või viaduktina ja kas see näeb ette negatiivseid keskkonnamõjusid leevendavaid meetmeid, teatas linnavalitsus.

Programmi käigus valmib ülesõitude kohta liiklusmüra ja õhusaaste uuring.

Aardla ja Betooni tänavate ülesõitude vahel valiku tegemiseks ja Näituse tänava raudteeülesõidu tehnilise projekti jaoks lisaraha saamiseks osales linnavalitsus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektis.

Valiku tegemiseks valmivad Betooni ja Aardla ülesõitude trassivalik, tasuvusuuring ning mõlema variandi tehniline, majanduslik ja finantsiline võrdlus. Paremale variandile tehakse eelprojekt ja tehniline projekt.