Järgmisel aastal plaanib riik teehoiuks 4,2 miljardit


BNS 19.11.2007

Rahandusministeeriumi andmeil on järgmise aasta eelarves teehoiuks planeeritud 4,22 miljardit krooni, sellest 3,58 miljardit läheb riigiteede tarbeks ja 633 miljonit krooni valla- ja linnateede jaoks.

Kui käesoleva aasta lisaeelarvet mitte arvestada, siis kasvab teehoiuks mõeldud raha järgmisel aastal 1,35 miljardi krooni ehk 47,3 protsenti.

Riigiteedele suunatud raha kasvab järgmisel aastal 1,15 miljardi krooni võrra ning valla- ja linnateedele mõeldud raha kasvab 204 miljoni võrra, mõlema puhul ulatub kasvuprotsent üle 47 protsendi.

2007. aasta lisaeelarvest on teedehoiuks kokku plaanis suunata 243 miljonit krooni, millest 206 läheb riigiteedele ja 37 miljonit kohalikele teedele.

Võimukoalitsioon pole siiani ära otsustanud, kui suures ulatuses rahastada 2008. ja selle järgnevatel aastatel Tallinna-Tartu maantee ehitust. Küsimus peaks neljapäeval jõudma valitsusse arutamiseks.