Tartu teel neelavad enam raha Tartu ümbersõit ja Mäo lõik


BNS 16.11.2007

Majandusministeeriumis valminud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee uuendamise plaani kohaselt on kõige kallimateks üksikobjektideks neljarajalise tee ehitus Koselt Mäoni ning Tartu ümbersõidu rajamine.

Kose-Mäo neljarajalise tee ehitus peaks kava järgi toimuma aastatel 2010-2012 ning raha kulub lõigule 1,5 miljardit krooni.

Tartu ümbersõit Kantküla-Uhti vahel on plaanis ehitada aastatel 2009-2012 ja see maksab 1,3 miljardit krooni.

Aruvalla-Kose lõigu uuendamine on plaanitud aastatele 2009-2010 ning kuludeks kokku 700 miljonit krooni.

Vaida-Aruvalla lõigu uuendamisele kulub sellel ja järgmisel aastal kokku 540 miljonit krooni. Mäo möödasõit ehitatakse valmis tuleval ja ületuleval aastal ning selleks kulub 420 miljonit krooni.

Põltsamaa lõigu uuendamine on kavas aastal 2012 ja maksab 400 miljonit. Aasta hiljem on plaanitud ehitada Adavere ümbersõit, mis maksab samuti 400 miljonit krooni.

Tallinn-Tartu maantee uuendamiseks kilomeetritel 5,5-20 ehk Tallinna külje all kulub koos Peetri ristmiku uuendamisega aastatel 2008-2010 kokku 330 miljonit krooni.

Tartu põhjapoolse ringtee ehituseks Vahi ja Tiksoja lõigul kulub aastal 2014 280 miljonit krooni.

Üksikprojektidest on majandusministeerium välja toonud veel Mäeküla möödasõidu, Paia liiklussõlme, Pikknurme ja Neanurme õgvenduse ning Koigi liiklussõlne ehituse. Nende projektide maksumused jäävad 50 ja 150 miljoni krooni vahemikku.

Maantee uuendamiseks vajalike maade ostuks plaanib riik kulutada kokku 60 miljonit. Ostud toimuvad aastatel 2008-2013. Tee-ehituse projekteerimistöödeks samal perioodil kulub 120 miljonit krooni.

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee uuendamisele kulub majandusministeeriumi kava kohaselt aastail 2008-2014 kokku ligi 6,5 miljardit krooni, millest 5,88 on kavas rahastada riigikassa reservist või eelarve ülelaekumise arvel.

Lisaraha võetakse tee-ehituseks kava järgi kasutusse aastatel 2009-2014. 5,88 miljardit krooni lisaraha on kasutusel sildfinantseerimise vormis ning aastal 2011. algab summa tagasimaksmine laekuva kütuseaktsiisi arvel.

Tagasimaksed lõpevad 2021. aastal ning tagasimaksed on suuremad perioodi lõpuosas.

Maantee-ehituse sellise rahastamise skeemi on heaks kiitnud ka rahandusministeerium, kuid valitsus pole selle kohta veel lõplikku otsust teinud.