Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilased äratavad linnahalli uuele elule


Pressiteade 15.11.2007

Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) rakendusarhitektuuri üliõpilased on Pekingi arhitekti juhendamisel otsinud mitu päeva linnahallile uut rakendust, et oma töödega ärgitada tallinlasi mõtlema hoone saatusele.

TTKs on sel nädalal ametis külalisõppejõud ja arhitekt Chi Tinan Pekingist, kellega koos on üliõpilased kolmapäevast alates tegelenud uue kasutuse leidmisega linnahallile. Üliõpilased käisid kõigepealt kohapeal tutvumas linnahalli olukorraga. Linnahall on hetkel suhteliselt kehvas seisus. Kuna keegi ei tea, mis kompleksist edasi saab, ei ole kaua tehtud suuremaid renoveeringuid. Katused sajavad läbi, üleüldine meeleolu on äraootav ja depressiivne. Kogu halli tulu tuleb kontsertidest, mida ei ole kuigi palju ja mis ei too liiga palju sisse.

Rakendusarhitektuuri õppekava III kursuse üliõpilased on püüdnud leida uusi ideid ja rakendusi erinevatele linnahalli osadele, võimalusi hoonet pisut elavdada, leida uusi sotsiaalseid funktsioone. Kõige olulisem on üliõpilaste arvates panna tallinlasi juurdlema linnahalli tulevikule.

Homme, 16. novembri kella 17ks panevad tudengid Hiina tuntud arhitekti juhendamisel toimunud õpikojas valminud tööd üles näitusele linnahalli fuajeesse ja alates esmaspäevast saab nendega tutvuda Tallinna linnavalitsuse infosaalis.

Chi Tinan osales ka teisipäeval TTKs toimunud arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna konverentsil "Linn kui elukeskkond", kus ta kõneles mikrourbanismist.