Riik käivitas ehitushanke Mäo möödasõidu rajamiseks


BNS 07.11.2007

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Tallinn-Tartu maantee Mäo möödasõidu projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Mäo möödasõidu ehitustööde hulka kuulub 6,4 kilomeetri pikkuse neljarajalise eraldusribaga esimese klassi maanteelõigu ja kolme eritasapinnalise liiklussõlme rajamine koos kolme viaduktiga ja ühe 23,2 meetri pikkuse sillaga.

Tööde hulgas on ka Tartu maanteega ristuva Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 2,3 kilomeetri pikkuse teelõigu ümberehitamine teise klassi maanteeks koos ühe viadukti ehitusega.

Lisaks ehitatakse hanke raames 4,08 kilomeetri ulatuses kogujateid, kaks kilomeetrit kergliiklusteid ja 5,2 kilomeetrit rampe, paigaldatakse teevalgustust, rajatakse müratõkkeid ja haljastust.

Tööde kestuseks on hanke kutse kohaselt kavandatud 25 kuud. Pärast ehitus -tööde lõppu algab 60 kuu pikkune garantiiperiood.

Pakkumisel osaleja peab olema ehitanud teid ja/või sildu viimasel kolmel majandusaastal vähemalt 200 miljoni krooni väärtuses aastas.

Hange toimub väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse korras. Taotlusi hankel osalemiseks saab esitada kuni 11. detsembrini. Lõplikud pakkumised avab maanteeamet tuleva aasta 26. veebruaril.