Piiri Kinnisvara plaanib Mustamäe teele kahte ärihoonet


BNS 06.11.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval algatada Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu, alale kavandab Piiri Kinnisvara OÜ rajada ühe 8-korruselise ja ühe 6-korruselise ärihoone.

Kristiine linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,4 hektarit.

Mustamäe tee 17 kinnistu suurus on 1625 ruutmeetrit ja maakasutuse sihtotstarve on transpordimaa. Kinnistu on hoonestamata, seal asub asfaltkattega parkla ning ohtlike jäätmete kogumispunkt.

Mustamäe tee 19 kinnistu suurus on 1227 ruutmeetrit ja maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu eskiislahendusega tehakse ettepanek planeeringualale 6- ja 8-korruseliste ärihoonete rajamiseks. Mõlemale hoonele on kavandatud üks maa-alune korrus, mis on omavahel ühendatud.

Krundi seniseid piire ei muudeta ning kinnistute senise maaksutuse sihtotstarve muutub ärimaaks.

Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud osaühing K-Projekt AS.