Viimsi valda Milstrandi ja Miiduranna sadama territooriumile tulevad äri- ja elamukvartalid


Pressiteade 06.11.2007

Milstrandi kütuseterminali ja Miiduranna sadama maa-aladele Viimsi vallas Miiduranna külas kerkivad kaks kaasaegset äri- ja elamukvartalit. Planeeringujärgus projektid kujutavad endast muuhulgas suurt keskkonna-alast võitu kogu Viimsile ja samuti Merivälja elanikele.

Viimsi vallavanema Urmas Arumäe sõnul on tegemist suurepärase piirkonnaga, mis väärib suursuguseid lahendusi. "Ma tunnen siirast rõõmu selle üle, et Miiduranna piirkonnast taandub kütusetransiit ja ilus piirkond saab nii-öelda inimeste kätte. On selge, et palju võidab sellest kogu Tallinna ümbruse rannajoon ja merelt paistev siluett. Usun, et mõlemad projektid moodustavad valmides nauditava ühtse terviku," ütles Urmas Arumäe.

"Milstrandi kütuseterminali kinnistule sobivad kindlasti ka kõrghooned," lisas Urmas Arumäe. "Projekti realiseerumisel on Miiduranna sadama ja Milstrandi arenduste puhul kahtluseta tegemist ühe eksklusiivseima büroo- ja elukeskkonnaga Tallinna linnastus. Milstrandi kvartali ideelahenduse autoriks on arhitektuuribüroo Luhse & Tuhali arhitekt Tanel Tuhal, kelle nägemuse kohaselt moodustub alale kvaliteedile rõhuv multifunktsionaalne uusasum, milles on oluline osa ka sotsiaalsete teenuste kättesaadavusel. Miiduranna-Maardu vahelise raudteelõigu likvideerimisel võib tulevikus tulla kõne alla selle kasutamine ühendusteena Viimsi keskuse ja Peterburi maantee vahel."

"Miiduranna sadama-ala parima hoonestuslahenduse leidmiseks toimus tänavu suvel rahvusvaheline arhitektuurne ideekonkurss," rääkis sadama esindaja Aarne Jõgimaa. "Konkursi võitjaks osutus Taani arhitektibüroo Hvidt & Mølgaard töö nimetusega "Miidport Village". Hindamiskomisjonis osalesid arhitektid Ülar Mark, Irina Raud, Arvo Rikkinen ja Antti Ahlava, samuti Viimsi vallavanem Urmas Arumäe ja abivallavanem Haldo Oravas. Meie soov on kujundada praeguse Miiduranna kaubasadama asemele ümbritseva keskkonnaga hästi haakuv, läbimõeldud planeeringu ja kaasaegse hoonestusega ala. Sadamapiirkonna uuendamisega tekib kauni merevaatega avatud ruum, kus pakume nii merega seotud puhkamis- ja sportimisvõimalusi kui ka muid piirkonnas vajalikke teenuseid."

Miiduranna kütuseterminali ja Miiduranna sadama territooriumil kavandatavate arengutega arvestatakse Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringus, eesmärgiga tagada Viimsi valla elanikele üha kvaliteetsem ja inimväärsem elukeskkond.