Kohtla-Järve linn sai ehitusfirma üle kohtus võidu


BNS 21.10.2007

Viimased seitse aastat ehitus -firmaga Silbet kohut käiv Kohtla-Järve linnavalitsus saavutas ringkonnakohtus võidu, kui kohus leidis, et Silbeti miljoninõue linna vastu pole põhjendatud, kirjutab Põhjarannik.

Silbet pöördus Kohtla-Järve linna vastu kohtusse juba 2000. aastal, kuna polnud rahul, et linn maksis Ahtme spordihalli ehitamisel miljon krooni mitte Silbetile kui peatöövõtjale, vaid alltöövõtjaks olnud ettevõttele Mantuas.

2004. aastal mõistis toonane Ida-Viru maakohus Silbeti kasuks linnalt välja veidi üle miljoni krooni, kuid ringkonnakohus tühistas selle otsuse ja saatis kaasuse tagasi arutamiseks maakohtusse. Seejärel tegi maakohus uue otsuse, andes seekord õiguse linnale, kirjutab Põhjarannik.

Silbet viis vaidluse uuesti ringkonnakohtusse, kus sai seekord võidu. Seepeale kaebas Kohtla-Järve linnavõim otsuse riigikohtusse, mis saatis vaidluse tagasi läbivaatamiseks Viru ringkonnakohtusse.

Nüüd leidis ringkonnakohus, et õigus on siiski Kohtla-Järve linnal ning Silbetil pole alust omavalitsuselt raha saada. Ringkonnakohus analüüsis töövõtulepingut ning jõudis järeldusele, et leping nägi ette tasumise tööde tellija poolt otse alltöövõtjale.

Vaidluse osapooltel on õigus esitada teise astme kohtu lahendi peale kassatsioonkaebus riigikohtule.