Sõlmiti Koidula raudteepiirijaama arendusprojekti korraldamise kokkulepe


Pressiteade 19.10.2007

Täna, 19. oktoobril kirjutasid Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, AS Eesti Raudtee ja Riigi Kinnisvara AS alla Koidula raudteepiirijaama arendusprojekti korraldamise kokkuleppe, mis sätestab poolte õigused ja kohustused ehituse ettevalmistusperioodil ja perioodil kuni uue infrastruktuuri väljaehitamiseni.

Kokkuleppes on hõlmatud:

  • sundvõõrandatavate kinnistute RKAS omandisse üleandmise tähtajad,
  • poolte vajalike volituste ja kompetentsiga esindajate nimetamine,
  • pooltevahelise töörühma moodustamine (tagamaks projekti tähtaegne ja edukas elluviimine) ja koosolekute süsteem,
  • dokumentide (sh hankedokumentatsioonide) kooskõlastamiste tähtajad,
  • poolte õigused ja kohustused ehituse riigihangete ettevalmistamisel ja osalemisel hankekomisjonide töös jms.

Projekti rakendamise edasine ajakava näeb ette ehitustööde alguse 2008. a. juulis. Ehitus peaks valmima 2011. aasta juuliks.