Piritale rajatakse lasteaed


Pressiteade 16.10.2007

Tallinna linnavalitsus kehtestab Kose tee 58 krundile kuuerühmalise lasteaia rajamist võimaldava detailplaneeringu.

"Krundil asuvad juba kaks lasteaiahoonet ja mänguväljakud, neile lisaks ehitatakse uus lasteaiahoone ja neli mudilaste mängumaja," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Uus lasteaiahoone on mõeldud kuuele rühmale ehk 120 lapsele. Kavandatava kahekorruselise hoone asukoht on krundi sügavuses valitud nii, et kõrghaljastust tuleks likvideerida võimalikult vähe. Krundile on kavandatud ka mänguväljakud eri vanuses lastele ning määratud asukohad mängumajade rajamiseks.

Tallinna Linnavalitsus algatas Kose tee 58 krundi detailplaneeringu koostamise 6. detsembril 2006. aastal. Planeeringu koostamist taotles Tallinna Haridusamet ning see võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 koraldusega. Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Pirita Linnaosa Valitsus korraldasid peale vastuvõtmist detailplaneeringu avaliku väljapaneku, ühtegi kirjalikku ettepanekut ega protesti ei laekunud.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel koostas 3,2 ha suurusele maa-alale detailplaneeringu AS Tondi Üks.