Linnavalitsus kavandab Saku Suurhalli esise maa-ala müüki


Pressiteade 09.10.2007

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Saku Suurhalli esiste hoonestamata kinnistute müügi otsuse eelnõu.

Eelnõu kohaselt otsustab Tallinna Linnavolikogu müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A asuvad transpordimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud kogupindalaga 9698 m² alghinnaga 31,1 miljonit krooni.

Paldiski mnt 104N, Paldiski mnt 106/1 ja Paldiski mnt 104A kinnistud jäävad koostamisel oleva teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" järgi Haabersti kõrghoonete piirkonda. Neile kinnistutele võib rajada kokku kuni 30 600 m² suletud brutopinda, täpsem ehitus -õigus määratakse detailplaneeringuga.

Võrandamisel seatakse sellest 5000 m² suurusele, avalikuks parklaks kavandatud alale Tallinna linna kasuks tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus.