Hüürulased tahavad muuta Tallinn-Paldiski maantee trassi


BNS 08.10.2007

Tallinn-Paldiski maantee uuendamise keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruande arutelul teatasid Hüüru küla elanikud, et soovivad tee trassi suunamist praegusest mujale, teatas maaneteeamet.

Maanteeameti europrogrammide osakond peaspetsialist ja Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee projekti juht Andres Brakmann ütles BNS-ile, et kolmapäeval toimunud arutelul esitati [tee] projektlahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruande täiendamise osas konkreetsemaid ettepanekuid vaid mõned üksikud.

"Hulgaliselt esitati erinevaid vastuväiteid Hüüru küla keskuses ja ümbruskonnas elavate inimeste isiklikest huvidest," täpsustas Brakmann.

Brakmanni sõnul oli põhiline ettepanek viia tee teise kohta. "Samas on igas teises kohas samasugune vastasseis," märkis Brakmann.

"Maanteeameti töö eesmärk on leida võimalikult paljudele osapooltele sobiv lahendus - praegu peab maanteeamet parimaks lahenduseks Tallinn-Paldiski maantee Hüüru küla läbival lõigul tee rekonstrueerimist olemasolevas asukohas," lisas Brakmann.

Nii Brakmann kui ka KMH aruande koostanud konsultatsioonifirma Hendrikson & Ko peaspetsialist Jaak Järvekülg tõid arutelul esitatud konkreetsematest ettepanekutest välja tarviduse analüüsida lisauuringute vajadust projekti mõjust olemasoleva tee kõrvale jäävale nahkhiirte püsielu paigale. "Sellega keskkonnamõju hindamise käigus veel tegeletakse," lisas Brakmann.

Tallinn-Paldiski maanteed rekonstrueeritakse samaaegselt Tallina ringteega. Maanteeameti projekti järgi on kavas maantee laiendamine neljarealiseks ning eritasandiliste liiklussõlmede, kogujateede ja samuti kergliiklusteede ehitus jalgratturitele ja jalakäijatele.

Tallinna ringtee ning Tallinn-Paldiski maantee Keila kõrval oleva osa uuendamise KMH avalikud arutelud toimuvad sel teisipäeval Saue gümnaasiumis ja kolmapäeval Keila linnavalitsuse hoones.