Jõgeva alajaama uuendab ABB AS


Pressiteade 28.09.2007

OÜ Põhivõrk ja ABB AS allkirjastasid täna lepingu Jõgeva 110 kilovoldise alajaama renoveerimiseks. Uuendustööde eesmärgiks on tagada ka tulevikus piirkonna toitealajaama jätkusuutlik ja rikkevaba töö ning minimeerida keskkonnareostuse ohtu.

"Projekti raames ehitatakse alajaama uus 110 kilovoldine jaotusseade ja juhtimishoone, trafodele rajatakse uued kõigile keskkonnanõuetele vastavad alused ning praegune 35 kilovoldine välisjaotusseade asendatakse uue sisejaotlaga," selgitas tööde sisu OÜ Põhivõrk projektijuht Lembit Niidumaa.

Paigaldatavad seadmed parandavad alajaama töökindlust ja vähendavad 110 kV liinide võimalike rikete mõju tarbijatele. "Paranevad ka keskkonnatingimused, kuna alajaamast demonteeritakse suured õlitäitega võimsuslülitid ja trafodele paigaldatakse moodsad õlipüüdurid," lisas Niidumaa.

Projekti esimese etapi käigus toimuvad sel aastal ehitus -platsi ettevalmistus ja vundamentide rajamine ning järgmisel aastal seadmete montaaž, seadistamine ning liinide ümberühendamine uutesse jaotusseadmetesse. Jõgeva alajaama renoveerimistööde lõplik valmimine on planeeritud 2008. aasta novembrisse.

Hankele laekus kokku 6 pakkumist, soodsaim neist oli ABB AS pakkumine summas 35,2 miljonit krooni.