Soojust peegeldav isolatsioonimaterjal Triso

Cica Innovation OÜ

triso1.gif


1980. aastast saadik tegutsenud ACACTIS kontsern on õhukeste soojust peegeldavate isolatsioonimaterjalide TRISO väljatöötaja. Uue põlvkonna madala soojusjuhtivusega tehnoloogilised soojustusmaterjalid pakuvad arhitektidele ja ehitajatele uusi võimalusi.


Materjalide tõhususe tagamiseks teeb ACTIS mõõtmisi ja katsetusi reaalsetes tingimustes in situ. ACACTIS’e kontserni tööstusprotsess, sh arendamine, tootmine ja kontrolli teostus, vastab ISO 9001 nõuetele. 2006. a seisuga on TRISO tooteid paigaldatud üle 80 miljoni m2.


Omadused ja eelised

Triso tooteseeria isolatsioonimaterjalid:

 • on ruumi kokkuhoidvad, paksus kuni 30 mm
 • sobituvad igale pinnale, võttes aluspinna kuju
 • kiire, lihtne ja väikeste kuludega paigaldus
 • lihtsalt töödeldavad, saab lõigata kääridega või spetsiaalse noaga
 • on vee- ja hallituskindlad
 • on näriliste ja putukatekindlad
 • materjali pealiskihid töötavad tuule- ja aurutõkkena
 • on pika elueaga
 • on tervisele ja keskkonnale ohutud, ei ole lenduvaid osakesi, ei tekita allergiat (RE nr 2005-05-035)
 • tootmisel ei kasutata klorofluorosüsinikke

Kasutuskohad
 
TRISO tooteid kasutatakse nii uusehitiste kui renoveeritavate hoonete soojusisolatsioonitöödeks ja ka lisasoojustuseks:

 • katused, katusealused, vahelaed
 • kivi- ja puitpõrandad
 • vahe- ja välisseinad
 • garaažid, pööningud
 • niisked ruumid
 • tehnoloogilised seadmed jm

NB! TRISO isolatsioonimaterjale ei tohi kasutada korstnajalgade ega küttekehade isoleerimiseks.TEHNILISED ANDMED
 
Triso Super 10

 • paksus 30 mm, 19 kihti
 • 2 armeeritud fooliumist väliskihti
 • 6 peegeldavat vahekihti
 • 3 vatikihti
 • 8 vahukihti

Triso Protec

 • paksus 25 mm, 14 kihti
 • 2 armeeritud fooliumist väliskihti
 • 4 peegeldavat vahekihti
 • 2 vatikihti
 • 6 vahukihti

Rulli mõõtmed ja pakend
1,60 x 12,50 m
20 m2 / 14 kg

Soojusjuhtivus
Triso Super 10: U-väärtus = 0,19 W/m2·K
Triso Protec: U-väärtus = 0,20 W/m2·K

Soojatakistus RT (m² ·K/W)*
Triso Super 10 – 5,3
Triso Protec – 5
* mõõdetud reaalsetes tingimustes dünaamilise fluksmeetriga.

Heliisolatsioon
Heli summutamine:

 • katusel: Rw = 42 dB
 • betoonseinal: Rw = 74 dB
 • tellisseinal: Rw = 61 dB

Tulekindlusklass
Triso Protec: Euroclasse B-s1, d0 (M1, kui toode on paigaldatud koos vähemalt 10 mm kipsplaadiga) (PV 2006-CVB-R0270-tõendatud Efectis France, NB number 1812 Euroopa Liidu Nando IS*) * EV Päästeameti tuleohutusjärelevalve poolt kasutusõiguse tunnustamine.

Mehaanilised omadused
Purunemistugevus:

 • Kooldumus: > 500 N (EN ISO 13934-1)
 • Koetugevus: > 400 N

Rebenemistugevus:

 • Kooldumus: > 50 N (EN ISO 13937-2)
 • Koetugevus: > 60 N
triso2.gif

Materjali testid

Tooted testiti katsemajades, kasutades usaldatavat metoodikat, mille on heaks kiitnud Euroopa vastav sertifitseerimisasutus BM TRADA (EU poolt tunnustatud akrediteerimisasutus) ja ALBA BUILDING SCIENCES LTD.

Erinevate isolatsioonimaterjalide termograafilise uurimise tulemusena selgus, et õhukesel soojust peegeldaval isolatsioonimaterjalil on mitmed eelised võrreldes tavapäraste isolatsioonimaterialidega.

Isolatsioonikihtide vahele paigutatud madala soojusjuhtivusega kihid vähendavad soojuskiirgust (mitmekihilisus).

Isolatsioonimaterjali (spetsiaalne fooliumikiht) väliskihtide ja seina vahele jäävad õhuvahed suurendavad soojustakistust.

Kui materjali Triso Super 10 kasutatakse vastavalt tootja paigaldusjuhistele, on sellel
230 mm paksuse mineraalvillaga võrdväärsed isolatsiooniomadused (Sertifitseerimiseettevõte BM TRADA, sertifikaat nr 0102, 03 April 2006).

BM Trada poolt kestvushindamise käigus ei registreeritud kondensatsiooni- ega veekahjustust. Selle tõenduse alusel peetakse katuste kondensatsiooniriski nõuetekohaselt paigaldatud Triso Super 10 korral minimaalseks.

Trisol puudub veeimavus, seepärast kõrge niiskuse tingimustes soojusefektiivsuse näitaja ei lange.

PAIGALDUS

Vaata installatsiooiõpetuse videot Cica kodulehelt!

Soovitatav on jätta mõlemale poole isolatsioonimaterjali õhuvahe (25 mm), et vähendada soojuse levikut soojuskiirguse kaudu.

Triso isolatsioonimaterjalid tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud täielik õhu- ja veekindlus,
mis omakorda tagab pikaajaliselt tõhusa isolatsiooni.

Paanide ühenduskohad teha tugede kohal ja ülekattega 5–10 cm, kasutades vähemalt 14 mm roostevabu klambreid. Ühenduskohad katta ISODHESIF-teibiga ja seejärel liistuga 15 x 40 mm.

triso3.gif
triso4.gif

Paigaldamine sarikate peale

 • Soovitatavalt rullida isolatsioonimaterjal lahti vertikaalselt, ülevalt alla.
 • Jätta ülekate 5–10 cm.
 • Kinnitada klambritega sarikatele.
 • Katta ühenduskohad ISODHESIF-teibiga.
 • Naelutada teibile liist (15 x 40), et tagada täielik veekindlus.
 • Katuse alaservas panna vahetalad sarikate vahele paika, asetada kohale räästaala aluskate ning klammerdada isolatsioonimaterjal vahetala ja kile peale.
 • Kinnitada vertikaalsed distantsliistud ja horisontaalsed roovlatid ning katusekate.
triso5.gif

Paigaldamine laudise peale

 • Selleks, et jätta isolatsioonimaterjali ja laudise vahele õhuvahe (parim soojuslik kasutegur), tuleb kinnitada laudisele iga sarika kohale latid.
  NB! Kui toode paigaldada õhuvahet jätmata otse roovitusele, tagab ka see siiski piisava soojusliku kasuteguri.
 • Soovitatavalt rullida isolatsioonimaterjal lahti vertikaalselt, ülevalt alla.
 • Jätta ülekate 5–10 cm.
 • Kinnitada materjal klambritega lattidele.
 • Katta ühenduskohad ISODHESIF-teibiga.
 • Naelutada teibile liist (15 x 40), et tagada täielik veekindlus.
 • Asetada katuse alaservas aluskate kohale ning klammerdada isolatsioonimaterjal
  kile peale.
 • Kinnitada horisontaalsed roovlatid ning katusekate.

 

triso6.gif

Paigaldamine välis- ja vaheseintele ning sarikate alla

 • Soovitatavalt rullida isolatsioonimaterjal lahti vertikaalselt, ülevalt alla.
 • Kinnitada materjal klambritega sarikate alla ja talade siseküljele.
 • Katta ühenduskohad ISODHESIF-teibiga.
 • Täieliku õhukindluse tagamiseks kinnitada igale talale isolatsioonimaterjali tagasikeeramise kohale liist.
 • Alaservas klammerdada isolatsioonimaterjal otse puidule.

 

triso7.gif

Puitpõrandad

 • Isolatsioonimaterjali ja põranda vahele õhuvahe (parim soojuslik kasutegur) jätmiseks kinnitada põrandale latid.
  NB! Kui toode paigaldada õhuvahet jätmata otse põrandale, tagab ka see piisava soojusliku kasuteguri.
 • Rullida isolatsioonimaterjal lattidele lahti ja tõmmata pingule.
 • Jätta ülekate 5–10 cm.
 • Ühenduskohad teipida ISODHESIF-teibiga.
 • Põranda servades keerata materjal umbes 8 cm tagasi ja kinnitada liistuga.
 • Paigaldada laagid ning seejärel põrand.

Kasutamata katusealused

 • Rullida isolatsioonimaterjal lahti ja tõmmata pingule
 • Põranda servades keerata materjal umbes 5 cm tagasi ja kinnitada liistuga.

Tuulutus

 • Ruumides on vajalik ja kohustuslik tagada ventilatsioon.

 

Cica Innovation OÜ
Magasini 2-7, 10138 Tallinn
Tel. 502 4413
Faks 6237 475
e-post: info@cicainnovation.eu
www.cicainnovation.eu

cicalogo.gif