Magistrali keskus valmistub laienemiseks


Pressiteade 25.09.2007

Tallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaenku kehtestada detailplaneering, mis võimaldab ehitada suuremaks Mustamäel asuva Magistrali keskuse.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul võimaldab planeering rajada Sõpruse puiestee äärde tõeliselt kaasaegse kaubandus- ja tõmbekeskuse, mille kavandamisel on arvestatud ka avaliku huviga.

1,8 ha suurust maa-ala hõlmava detailplaneeringu koostas AS K-Projekt, eesmärgiga liita sellel asuvad kinnistud ja moodustada neli uut krunti. Planeeringuga antakse ehitusõigus Magistrali kaubanduskeskuse laiendamiseks ning maa-aluse parkla rajamiseks. Linnavalitsuse korraldusega 21. juunil 2006 algatatud detailplaneeringu koostamist taotlesid AS Svendsen Kinnisvara ja Garaažiühistu Nurme. 9.-23. jaanuarini toimus Mustamäe Linnaosa Valitsuses planeeringu avalik väljapanek ja 16. veebruaril avalik arutelu.

Detailplaneeringule on järelvalvemenetluse käigus andnud heakskiidu Harju maavanem.