Vabaduse väljaku parkla likvideeritakse


Äripäev 25.09.2007

Tallinna kommunaalamet sõlmis hanke võitja SWECO Projektiga projekteerimislepingu Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Projektiga nähakse ette Tallinna esindusväljaku, Vabaduse väljaku ja Ingeri bastioni ala muutmine jalakäijate alaks.

Praegune parkla likvideeritakse ja Vabaduse väljak saab rekonstrueerimise tulemusena linna peaväljakule väärilise lahenduse.

Üksnes väljaku alla rajatakse kuni 175 sõiduautot mahutav parkla. Detailplaneeringus käsitletud era- ja riigimaade kaasamisel võimalik parkimiskohtade arv kahekordistub. Projektiga rekonstrueeritakse sõidu- ja kõnniteed ning tehnovõrgud.

Projekti koostamise ja parkla rajamise muudab põnevaks ning samas ka keeruliseks paiknemine vanalinna muinsuskaitsealal.

Arheoloogiliste eeluuringute ja aastast 1797 pärineva ajaloolise plaani järgi paiknevad väljaku all parkla alal eskarp- ja kontreskarpmüürid. Projekteerija peab leidma lahenduse säilitatavate müüride eksponeerimiseks.

Sõltuvalt maaküsimuste võimalikest lahenditest koostatakse veel sel aastal parkla vastavad eskiisprojektid.

Koos SWECO Projektiga osales riigihankel ka K-Projekt, kes ei saanud luba rekonstrueerimiseks.

SWECO Projekti divisjonidirektor Ülo Amor ei osanud öelda, kui palju kogu projekt maksma läheb. "Ehituse maksumust öelda ei saa. Praegu ei ole selge ka, millises mahus parkla tuleb," selgitas Amor. SWECO Projekti juhatuse liikme Aarne Eipere arvates läheb kogu projekt maksma umbes 17, 5 miljonit krooni.

Küsimusele, millal ehitustöödega alustatakse, ei osanud Amor vastust anda. "Tallinna linnavalitsus tahab ehitusega alustada järgmisel aastal, kuid ehitajad pole veel teada," nentis Amor.

Kui pikaks võib Vabduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee ehitus venida, täpselt paigas pole. "Ei julge seda tänasel päeval välja öelda. Väga palju on pimedaid asju. Näiteks muinsuskaitsepiirid ja neid ei saa enne teada, kui ehitusega on juba alustatud," rääkis Amor. "Ehitusaega on hinnatud kahele aastale ehk kuni 2010," ütles Amor.