Ehituspetturid said tingimisi karistada


Äripäev 24.09.2007

Tartu maakohus tunnistas Juri Kornejevi süüdi kelmusega majapaigaldust ja -ehitust lubades raha väljapetmises ning Marika Kodise samale kelmusele kaasaaitamises. Kohus karistas mõlemat süüdistatavat üheaastase tingimisi vangistusega pooleteiseaastase katseajaga.

Katseaja jooksul peavad Kornejev ja Kodis solidaarselt hüvitama ka kannatanule tekitatud 355 000-kroonise kahju. Lisaks mõisteti mõlemalt süüdistatavalt menetluskuluna välja üle 16 000 krooni, teatas kohus.

Tartusse oma kinnistule maja ehitada soovinud kannatanud leidsid 2003. aastal ajalehest kuulutuse, et OÜ K. Puitkonstruktsioonid paigaldab ja ehitab puitmaju. Kornejev K. Puitkonstruktsioonide juhatuse liikmena ja Kodis sama firma esindajana sõlmisid ühega kannatanutest 2003. aasta oktoobris lepingu, mille järgi pidi nende firma paigaldama ja ehitama kannatanule kokkupandava maja.

Kuigi süüdistatavad said kannatanult esitatud ettemaksuarvete alusel kokku 355 000 krooni, ei asunud nad tegelikkuses maja paigaldama ega kavatsenudki seda teha.

Kornejev ja Kodis olid teadlikud, et lepingus mainitud krundil ei ole detailplaneeringut, maja ehitusprojekti ega -luba. Süüdistatavad kasutasid lepingus maja projekti autorina teise isiku nime ja vana litsentsinumbrit. Lisaks puudus süüdistatavatel ja nende firmal ehitamist, projekteerimist ja ehitus -juhtimisega tegelemist võimaldav registreering majandustegevuse registris.

Mõlemad süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata.

Tänasele otsuse vaidlustamise soovist saavad menetlusosalised kohtule teatada seitsme päeva jooksul.