Pärnu hotelli illegaalne ehitus tuleb enne jõule lammutada


BNS 24.09.2007

Pärnu linnavalitsus otsustas reedel, et Supeluse 22 asuva Delfine hotelli kolmanda korruse ebaseaduslikult rajatud juurdeehitus tuleb omanikul 10. detsembriks lõhkuda või korraldab linnavalitsus sundlõhkumise.

Majutusasutuse operaator AS Pärna kohustub linnavalitsuse ettekirjutust tähtajaks mitte täites maksma sunniraha esmalt 7000 krooni. Tähtaja kuuajalisel ületamisel kohustub firma maksma 10.000 krooni väärtuses sunniraha ning veebruaris korraldab linnavalitsus hooneosa lammutamise, juhul kui omanik seda seni teinud pole.

Sundtäitmise kuludeks eeldab linnavalitsus 433.650 krooni, tegelik maksumus nõutakse sisse AS-ilt Pärna.

Majutusasutuse omavoliliselt ehitatud kolmanda korruse vaidlus on läbinud mitu kohtuinstantsi, ringkonnakohus jättis kevadel jõusse linnavalitsuse korralduse, mille kohaselt Pärna kui hoone omanik peab kolmanda korruse lammutama. Kassatsioonikaebust riigikohus menetlusse ei võtnud.

Linnavalitsus üritas varem tulutult peatada AS-i Pärna ebaseadusliku ehitus -tegevust, tehes korduvalt firmale ettekirjutusi ning nõudes ka sunniraha.

Linna ettekirjutus hooneosa lammutamiseks on seni täitmata.