Valitsus otsustas muuta kunstimuuseumi ehituse sihtasutuse nime ja eesmärki


Pressiteade 20.09.2007

Valitsus kiitis heaks kultuuriministri esitatud eelnõu, millega muudetakse kunstimuuseumi ehituse sihtasutuse nime ja eesmärki.

Sihtasutuse uueks nimeks saab Muuseumiehituse Sihtasutus, mille eesmärgiks on Eesti Kunstimuuseumi uue hoone (KUMU) ja teiste sihtasutuse omandis olevate kinnisvaraobjektide haldamine ning Lastekirjanduse Keskuse ja Teatrinukkude Muuseumi valmisehitamise korraldamine.

Siiani on sihtasutus tegelenud eelkõige KUMU ehitusega: alates arendusprojekti ettevalmistavatest töödest, projekteerimisest, ehitamisest ja lõpetades ekspluatatsiooniga seonduvaga.