Riik aitab rahastada kahetasandiliste raudteeristmike projekteerimist


Pressiteade 18.09.2007

Täna kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts alla lepingutele, millega riik aitab rahastada raudteeristmike muutmist kahetasandiliseks. Vastavad lepingud kirjutati alla Tallinna, Tartu, Rakvere, Tapa ja Keila linnapeadega.

Suurim osa raudtee ülesõitude kahetasandiliseks muutmiseks mõeldud rahast tuleb Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfondist, veidi väiksem osa riigilt ning ülejäänud osa raha taotlejalt – kohalikult omavalitsuselt.

Allkirjastatud omafinantseerimiselepingute aluseks on Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel 2003. aastal sõlmitud finantsmemorandum, mis muudeti hiljem raudtee ja maantee samatasandilistel ristmike ohuprobleemide likvideerimise projektiks.