Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale hakatakse puhkevõimalusi planeerima


Pressiteade 18.09.2007

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule eelnõu Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimise teemaplaneeringu algatamiseks.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul on teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" eesmärgiks maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimaluste väljaarendamine.

"Ettepaneku planeeringu algatamiseks tegi Tallinna Linnaplaneerimise Amet, lähtudes vajadusest väärtustada Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, uurida sealseid looduslikke tingimusi ning täpsustada rekreatsioonivõimalusi. Teemaplaneeringu valmimise järel saab maastikukaitsealal arendada puhkevõimalusi, tagades samas looduslike koosluste säilimise ja kaitse," ütles abilinnapea Aas.

Planeeringu käigus uuritakse täpsemalt Nõmme-Mustamäe taimestikku ja loomastikku ning analüüsitakse ka varem teostatud uuringuid, selgitatakse välja maastikukaitseala kasutuskoormus ning suunatakse seda vastavalt looduslikele ja ökoloogilistele tingimustele.

Teemaplaneeringuga esitatakse kergliiklusteede, tervise- ja suusaradade ning muude puhkevõimaluste, samuti valgustuse ja parkimise sobivaimad lahendused.