Patarei ja Lennusadama ala arenduskonkursile tuli 15 tööd


BNS 17.09.2007

Tallinas asuva Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkursile laekus 15 tööd.

Konkurssi korraldava Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) kommunikatsioonijuht Madis Idnurm ütles BNS-ile, et firma kontrollib esitatud tööde vastavust konkursitingimustele, misjärel asub hindamiskomisjon kvalifitseerunud töid hindama.

Komisjon plaanib hindamisega lõpule jõuda oktoobrikuu esimesel poolel, lisas Idnurm.

Ideekonkursi ala asub Tallinna rannaalal, Patarei kaitsekasarmu ja Vesilennuki angaaride territooriumil ja ümbruses. Konkursiga planeeritav võimalik uushoonestusala on neli hektarit, võistlusala kokku umbes 14 hektarit ning funktsionaalselt seotud uurimisala ligi 50 hektarit.

RKAS korraldab arenduskonkurssi koostöös justiits- ja kultuuriministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liiduga.

Justiitsministeeriumi huvi on Küti 17 krundile rajada justiitshoone ja seda toetav uushoonestus. Kultuuriministeeriumi huvi on luua Küti 15a kinnistule ja Küti 17 krundile meremuuseumi kompleks. RKAS-i on huvi välja töötada Kalaranna 2 ja Kalaranna 2a kinnistul paikneva Patarei kaitsekasarmu kasutusfunktsioon.

Ideekonkurss on arhitektuurse ideekavandi võistlus detailplaneeringu laiendatud lahendusskeemile. Konkursi eesmärk on saada võistlusalale parim planeeringuline ja mahuline lahendus, mis käsitleb maapinda, funktsioonide paiknemist ning hoonestuse lahendust.

Auhindadeks on ette nähtud 940.000 Eesti krooni.

Riik plaanib aastaid kestnud ebaseadusliku tegevuse eest Lennusadama territooriumil nõuda kohtu abiga ettevõtetelt umbes 105 miljonit krooni.

Eelmisel aastal tuvastas kohus, et lennusadamas tegutsenud ettevõtete näol oli tegemist pahausksete omanikega ning nõudis lennusadama maa ja ehitised riigi kasuks välja.