Eesti teede hooldus läheb erakätesse


Äripäev 14.09.2007

Eile kiitis valitsuskabinet heaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kava teehoiu organisatsiooni ümberkorraldamiseks aastatel 2007-2009. Vastavalt sellele kavale läheb ka viimases viies maakonnas teede hooldamine lähitulevikus erakätesse.

MKMi kava näeb ette 2008. aasta jooksul anda Tartu, Pärnu, Saarte, Võru ja Lääne-Viru maakonnas teehooldetööde teostamine üle teedevalitsuste varade baasil moodustatavaile riigi äriühingutele, mille aktsiad tulevikus võõrandatakse.

Aastatel 2000-2004 korraldati teehoiu organisatsiooni reformimise esimese etapina riigimaanteede eraettevõtjate hoolde andmine riigihangete kaudu 10 maakonnas, kuid viies maakonnas (Tartu, Lääne-Viru, Saarte, Pärnu ja Võru) jätkasid Maanteeameti hallatavad asutused - teedevalitsused hooldetööde tegemist oma jõududega.

Viimase seitsme aasta jooksul pole nendes maakondades, kus hoolet teostavad eraettevõtjad, tööd kallinenud ega ka teede seisukord halvenenud. Samas on tekkinud selged piirid töövõtja ja tellija vahel ning puudujääke teehooldel saab lepingu alusel trahvidega karistada. Neid kogemusi arvestades tuli MKM järeldusele, et ka ülejäänud viies maakonnas on vaja teehoole anda ettevõtjate teostada ning korraldada teedevalitsused ümber riiklikuks järelevalve asutuseks, kes kavandab ja tellib töid.