Tallinna Tuukri tänava kruntide planeering sai vastuväiteid


BNS 13.09.2007

Tallinnas Tuukri 1, 1a ja 1b kruntide ja lähiala detailplaneeringule tuli kaks vastuväidet.

Protestid laekusid Tuukri 5 omanikku AS Tuukri Kinnisvarahaldus esindavalt advokaadibüroolt Pohla & Hallmägi ning Lootsi 3a kortermaja elanikult, ütles linnakeskkonna osakonna juhataja asetäitja Katri-Liis Kinks BNS-ile.

Tuukri 5 kinnistu omanikku häiris, et projekteerija OÜ R-Konsult oli andnud ka nende krundile hoonestuse visiooni.

Tallinna linnaplaneerimise ameti nõue anda naaberkinnistule visioon pole naaberkinnistu jaoks õiguslikult siduv - kinnistu omanik peab uue ehitus -õiguse määramiseks igal juhul eraldi planeeringu koostama.

Põhimõtteliselt on naabritel võimalik saada analoogse tiheduse näitajaga uushoonestuse rajamise õigus.

Tuukri 5 omaniku protest käsitles ka heast ehitustavast ning tuleohutusnõuetest tulenevate hoonetevaheliste kujade küsimust. Ameti hinnangul on uued hooned kavandatud naaberkinnistu hoonetest kaheksa meetri kaugusele, seega ei ole täiendavad ohutusmeetmed vajalikud.

Lootsi 3a kodanik polnud rahul detailplaneeringu menetlusest teavitamata jätmisega. Linn leidis, et personaalne teavitamine polnud vajalik, kuna kõik kavandatavad mahud vastavad Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala juba 2004. aastal kehtestatud üldplaneeringule.

Planeeringu avaliku väljapaneku ajal tõstatus ka Põhjaväila trassiga seonduv. Selle magistraaltänava kulgemine oli teada enne Lootsi 3a kortermaja valmimist, antud planeeringusse puutub see ainult sedavõrd, et tähistada juurdepääs trassilt planeeritavale alale.

Kas kodanikke kirjalikult antud vastused rahuldasid, ei ole Kinksi sõnul teada, kuna arutelul viibisid vaid arhitekt ja arendaja.

Kui jääb üles planeeringuvaidlusi, tuleb detailplaneering esitada ka Harju maavanemale ülevaatamiseks.

Tuukri 1, 1a ja 1b 3,9 hektari suurusele planeeritavale maa-alale on kavandatud üheksa krunti, kuhu tuleb kuus kuni kuuekorruselist korterelamut ja kuni neljakorruseline parkimishoone.

Elamutesse on plaanitud 250 korterit ja 2300 ruutmeetrit äripinda, üldkasutatavasse parkimismajja tuleb umbes 200 kohta.

Detailplaneeringut taotles Fine Kinnisvara OÜ, planeeringu tellis OÜ Arco Kapital.